Markkinoinnin rekisteriseloste & Evästeiden käyttö

Visman markkinoinnin rekisteriseloste

1. Rekisterin nimi

Visman markkinoinnin rekisteriseloste

2. Rekisterinpitäjä Suomen Visma-yhtiöt

Lisätietoja Visma-yhtiöistä saatavilla osoitteesta
http://www.visma.fi/Tietoa-Vismasta/visma-yritykset/suomi/esittely/
Käynti- ja postiosoite: Visma Finland Holding Oy, Keskuskatu 3, 00100 HELSINKI
Puhelin: 010 75640
Sähköposti: rekisteriseloste@visma.com

3. Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö

Maarit Kauppila, Visma Finland Holding Oy

4. Rekisteriasiat

Asiakaspalvelumme vastaa viimeistään 20 arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja voidaan käyttää Suomen Visma-yhtiöiden sekä yhteistyökumppaneiden markkinointiin sekä asiakassuhteiden hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen.

6. Rekisteröidyt henkilöryhmät

Henkilöllä on tai on ollut rekisterinpitäjään olemassa oleva asiakassuhde tai potentiaalinen asiakassuhde.

7. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:
Nimi
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Yritys ja asema
Yrityksen toimialaluokka
Yrityskoko ja liikevaihto tai -luokka
Yrityksen yhteystiedot
Muita yrityksen toimintaa kuvaavia luokittelutietoja

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröitymisen yhteydessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä. Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä myös Suomen Asiakastiedosta sekä muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

9. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa ja siirtää Visma-yhtiöiden tai niiden alihankkijoiden yksiköille henkilötietolain rajoituksin sekä viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa.

10. Tietojen siirto EU-alueen tai ETA-alueen ulkopuolelle

Tietoja siirretään henkilötietolain sallimissa rajoissa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

11. Rekisterin suojauksen periaatteita

Manuaalinen aineisto

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja on saatavilla ainoastaan tietoon oikeutetuille.

ATK:lla käsiteltävät tiedot

Sivujen toteutuksessa on hyödynnetty teknistä tietosuojaa, jolla pyritään huolehtimaan siitä, että syötetyt tiedot säilyvät muuttumattomina ja ovat saatavilla vain tietoon oikeutetuille. Vain määrätyillä Visma-yhtiöiden työntekijöillä on käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla pääsy järjestelmään.

Rekisterin tietoja käsittelevät henkilöt ovat lakisääteisen salassapitovelvollisuuden alaisia ja/tai ovat allekirjoittaneet asiaa koskevan vaitiolositoumuksen.

12. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Visma Finland Holding Oy
Keskuskatu 3 / Rekisteriselosteet
00100 Helsinki

Tai sähköisesti osoitteeseen:
rekisteriseloste@visma.com

Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti osoitteessa Visma-talo, Elielinaukio 5 B, 00100 HELSINKI.

Tarkastuspyynnössä tulee yksilöidä, minkä kohdassa 2. mainitun Visma-konsernin yhtiön/yhtiöiden osalta tarkastuspyyntö esitetään.

13. Korjausoikeus

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen henkilötiedon korjaamista.
Korjausvaatimus on esitettävä rekisterinpitäjälle kirjallisesti allekirjoitetulla asiakirjalla kirjeitse, sähköpostitse tai henkilökohtaisesti.

Osoitteet: katso kohta 2.

Korjausvaatimuksessa tulee yksilöidä, minkä kohdassa 2. mainitun Visma-konsernin yhtiön/yhtiöiden osalta tarkastuspyyntö esitetään.

14. Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Kieltopyyntö on esitettävä rekisterinpitäjälle kirjallisesti allekirjoitetulla asiakirjalla kirjeitse, sähköpostitse tai henkilökohtaisesti.

Osoitteet: katso kohta 2.

Kieltopyynnössä tulee yksilöidä, minkä kohdassa 2. mainitun Visma-konsernin yhtiön/yhtiöiden osalta tarkastuspyyntö esitetään.

Evästeiden käyttö

Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan tietokoneellesi, kun käyt tietyillä Web-sivuilla. Visma.fi-sivuston evästeiden avulla pyrimme ymmärtämään paremmin, millaisesta sisällöstä sivuston käyttäjät ovat kiinnostuneita. Lisäksi evästeiden avulla sivusto muistaa siellä vierailleen käyttäjän, jos hän palaa sivustolle.

Käyttämämme evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita. Visma ei tallenna käyttämiinsä evästeisiin henkilökohtaisia tietoja, kuten luottokorttitietoja. Käytämme kuitenkin evästeistä kerättyjä salattuja tietoja sivuston käyttökokemuksen parantamiseen. Tietoja käytetään esimerkiksi virheiden havaitsemiseen ja korjaamiseen sekä eri aiheisiin liittyvien tuotetietojen näyttämiseen käyttäjän selatessa sivustoa.

Visman evästeitä koskevat käytännöt – miten evästeitä käytetään Visma.fi-sivustossa

Jotta voit hyödyntää Visma.fi-sivuston sisältöä ja personoituja ominaisuuksia kokonaisuudessaan, sinun on sallittava evästeiden käyttö (useimmiten käyttö on sallittu automaattisesti) tietokoneessasi, taulutietokoneessasi tai matkapuhelimessasi. Tietyt sivuston personoidut ominaisuudet ovat käytettävissä vain, jos evästeiden käyttö on sallittu.

Visman käyttämiin evästeisiin ei tallenneta arkaluonteisia tietoja, kuten nimiä, osoitteita tai maksutietoja. Halutessasi voit kuitenkin rajoittaa Visma.fi-sivuston tai minkä tahansa muun sivuston evästeiden käyttöä, estää sivustoa käyttämästä evästeitä tai poistaa sivuston tallentamat evästeet selaimesi avulla. Tarkista käyttämäsi selaimen ohjevalikosta (tai matkapuhelimesi käyttöoppaasta), miten evästeasetuksia voi muuttaa.